G.O.A.T. – de kleine commune zal plaatsvinden op 26-27-28 sept 2021

G.O.A.T. – de kleine commune zal plaatsvinden op 26-27-28 sept 2021

——–
Arnon Grunberg ontwikkelt tijdelijke religie op onbewoond eiland
Project ‘G.O.A.T. – de kleine commune’ is onderdeel van de kunstmanifestatie KadS [Kunst aan de Schinkel] 2021
Geheime locatie – onbewoond eiland

Met Grunberg het kwaad bestuderen en het nèt binnen de grenzen van de wet praktiseren.
Arnon Grunbergs kleine commune ontwikkelt een tijdelijke religie op een onbewoond eiland.
Grunberg, als geestelijk leider van de groep, zet hier een tijdelijke religie op touw.
Deelnemers zoeken op beschaafde wijze het kwaad in zichzelf.

Iedereen kan een aanvraag doen tot deelname d.m.v. een persoonlijke email aan Arnon Grunberg: dekleinecommune@gmail.com. “Beschrijf in maximaal 800 woorden de aantrekkingskracht van het kwaad waarbij u ‘het kwaad’ definieert. Beschrijf tevens in maximaal 50 woorden uw identiteit.”
Twee dagen en nachten lang zal hij met geselecteerden belijdenis doen. Enkele geiten zorgen voor een natuurlijke balans en helpen het dier mens zich uit zijn reservaat te bevrijden. Als een kind bewezen verwekt is op het eiland zal Grunberg zich aandienen als peetvader.

Grunbergs commune
Tijdens een reis in 2018 door het westen van de Verenigde Staten, op zoek naar de betekenis en verschillende vormen van religie, kreeg Arnon Grunberg een visioen om een commune op te zetten in de staat Oklahoma. Onze huidige samenleving is niet goed te begrijpen zonder de erfenis van religie.

Het verlangen naar een beloofd land, een beloofd leven, verlossing en gemeenschap zijn ook in een geseculariseerde samenleving niet verdwenen, integendeel. Is het populisme en het nieuwe opkomende nationalisme misschien een – al dan niet metaforisch – verlangen naar de commune?

De commune tijdens KadS is een prélude waarin de volgende vragen aan de orde zullen komen:
• Wat is een gemeenschap?
• Wat is geloof, of – met dank aan Coetzee – kan je ook tijdelijk in dingen geloven?
• Hoeveel gemeenschappelijkheid heeft de gemeenschap nodig?
• Sluiten ironie en het ware religieuze levensgevoel elkaar uit?
• Behoeft de verlossing ook een ritueel?

Activiteiten zijn onder meer:
• Krav Maga [vechtsport]
• Leesclub en schrijfclub
• Zwemmen en baden
• Gesprek, met Viola van Alphen
• Gekostumeerd bal met life muziek: Breng het kwaad in praktijk
• Biechten onder hypnose
• Offerritueel

Volledige vaccinatie of een negatieve PCR test is een vereiste. Kosten voor deelname zijn €150 voor twee overnachtingen, eten, drinken en vervoer.

Website Arnon Grunberg:
https://www.arnongrunberg.com/now/news/1811-project-g-o-a-t-de-kleine-commune

KadS wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van:
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, LiraFonds, Gemeente Amsterdam en Soledad Senlle B.V.

Beeld door Rouwhorst en Van Roon

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.

Arnold Goron (FR) G.O.A.T. 1 - DE KLEINE COMMUNE, 2021

Groepssessie,
Geheime locatie - onbewoond eiland

map

The punishment is that there is no punishment

During a long journey to visit religious groups in America, author Arnon Grunberg had a vision: to start his own commune centred on a temporary religion. The plan is for a group of 200-300 individuals to spend three months living in Oklahoma inside the next three years. A condensed pilot will take place during KadS 2021: Grunberg will withdraw to an island near Amsterdam with 12 participants for 48 hours.
The 12 will eat, sleep, discuss, play, perform morning rituals and write their own religious precepts. The commune is to act as a pressure cooker outside ordinary society, a social experiment to enrich the concept of community. How do we relate to one another’s needs, fears and suffering? How many rules are required to ensure freedom doesn’t devolve into repression and power struggles?
The island is also home to goats. Grunberg has elevated these stubborn, not so cuddly creatures to godlike status. The participants will also have to relate to them. Will they ignore the livestock? Will they attempt to win their affection or try to domesticate them? Perhaps someone will even suggest slaughtering them.
Grunberg won’t act like a guru spouting aphorisms, but will ask questions and observe as well as massage the interaction to create the right chemistry. He refers to himself as an ironic mystic. As an author, he lives off stories and takes myths seriously, whilst just as easily putting them into perspective. This also applies to the story that will develop over the two days. Whether things become a utopian Walden or a nightmarish Lord of the Flies all depends on the participants.

Arnon Grunberg (1971) debuted, aged 23, with Blauwe Maandagen [blue Mondays]. Since then, he has continued to publish dozens of award-winning novels, essay collections, a film script, plays and collected short stories. He also participates in TV programmes and writes for publications including Volkskrant [Dutch broadsheet], Humo [Belgian weekly TV and radio listings magazine] and NRC [Dutch broadsheet].

——

Er is geen straf, dat is de straf

Tijdens een reis langs religieuze gemeenschappen in Amerika kreeg schrijver Arnon Grunberg een visioen: zelf een commune beginnen met een tijdelijke religie. Het plan is om binnen nu en drie jaar met een groep van twee-, driehonderd mensen drie maanden lang te verblijven in Oklahoma. Tijdens KadS 2021 vindt een pilot plaats in geconcentreerde vorm: Grunberg trekt zich met twaalf deelnemers voor 48 uur terug op een eiland onder de rook van Amsterdam.
De deelnemers eten, slapen, discussiëren en spelen samen, voeren ochtendrituelen uit en schrijven hun eigen geloofsbrieven. De commune is een snelkookpan buiten de orde van de reguliere maatschappij, een sociaal experiment om het begrip gemeenschap te herijken. Hoe verhouden we ons tot elkaars behoeften, angsten en lijden? En hoeveel regels zijn er nodig om vrijheid niet te laten ontaarden in onderdrukking en machtsstrijd?
Behalve de communeleden leven er op het eiland ook geiten. Grunberg heeft deze eigenwijze en weinig poezelige beesten verheven tot goddelijke wezens. Ook tot hen moeten de deelnemers zich verhouden. Negeren ze het kleinvee, proberen ze hun liefde te winnen of hen te domesticeren? Wellicht oppert iemand zelfs slacht.
Grunberg treedt hierbij niet op als goeroe die wijsheden delibereert, maar stelt vragen en observeert, masseert de interactie om de juiste chemie op te wekken. Hij noemt zichzelf ironisch mysticus. Als schrijver leeft hij bij de gratie van verhalen en neemt hij mythes serieus, maar relativeert ze net zo goed. Dat geldt ook voor het verhaal dat ontstaat tijdens deze twee etmalen. Of het een utopisch Walden wordt of een nachtmerrieachtig Lord of the Flies hangt af van de deelnemers.

Arnon Grunberg (1971) debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe Maandagen. Sindsdien publiceerde hij onder eigen naam en als Marek van der Jagt tientallen bekroonde romans, essaybundels, een filmscenario, toneelstukken en verhalenbundels. Hij maakt televisieprogramma’s en schrijft voor onder andere Volkskrant, Humo en NRC.